Massagekurs, 4 dagar

Den här Massagekursen riktar sig till dig som har förkunskap i anatomi och fysiologi på universitetseller högskolenivå (tex Vårdutbildning eller Idrottslärare). Kursen är fördelad på tre stycken utbildningsdelar, praktik-, tenta och självstudiedel. Du kommer att få all den kunskap du behöver om klassisk massage samt grunderna i idrottsmassage, avslappningsmassage och taktil massage. Dessutom kommer du att lära dig den grundläggande anatomin, fysiologin, kontraindikationer och indikationer, vilka regler och lagar som finns för massage samt mycket, mycket mer. Efter utbildningen kan du fördjupa dig ytterliggare med hjälp av de 2 kunskapsfyllda och pedagogiska kompendier som ingår i kursavgiften.

Efterfrågad kunskap
Massage blir en alltmer efterfrågad kunskap och som är en gammal beprövad behandlingsmetod som under många år använts av olika terapeuter. Efterfrågan kommer att bli än större i framtiden och sedan januari 2004 har företagen rätt att dra av massagekostnader som företagshälsovård. Inom friskvårdsområdet och inom idrottsvärlden har efterfrågan sedan länge varit stor men efter de senaste årens positiva forskningsrön vad gäller massagens lugnande och avstressande behandlingseffekter har nu efterfrågan även inom äldreomsorgen, habiliteringen och inom kommuner och landstingens vård- och omsorgsverksamhet ökat.

Kan man lära sig massera på tre dagar?
Att massera är inte svårt att lära sig och vi kommer att gå igenom alla grundgreppen samt de ca 70 applicerande varianter vi går igenom under dessa dagar vilket är tillräckligt för att du sedan som massör kunna börja utföra egna massagebehandlingar. Kompetenta lärare och ett bra kursmaterial är naturligtvis oerhört viktigt för att ha goda förutsättningar då du ska lära dig massera och viktigt vad gäller aspekter som t ex. skolmedicinsk förankring, indikationer- och kontraindikationer för massage och patient/kundsäkerhet. Vi hoppas naturligtvis att våra kursdeltagare får en ödmjuk inställning till sina kunskaper och att de förstår att massage är en behandlingsmetod bland alla andra och att det finns personer som man bör avstå från att massera då de kan få bättre hjälp för sina besvär på annat håll med grundlig undersökning och med mer effektiva behandlingsmetoder. Vi hoppas även att våra kursdeltagare ska bli inspirerade att söka mer kunskap genom att gå vidareutbildning inom tex anatomi, fysiologi, sjukdomslära eller kurser inom idrottsmedicin vilket leder till att man blir en bättre yrkesman och gör arbetet mer stimulerandet.

Massagekursens fyra utbildningsdelar:

Praktikdel Kursens andra del är en praktiskt inriktad intensivdel där du under tre dagar lär dig behärska alla de massagegrepp som lärs ut på de traditionella utbildningarna inom klassisk massage. Vi kommer grundligt gå igenom de fem grundgrepp som ingår samt att applicera dem på de cirka 70 greppområden som ingår i kursen. Naturligtvis kommer du att få goda möjligheter till att repetera dem under varje kursdag och du har ett gediget kompendium med ett 80-tal foton till hjälp. Under dessa tre praktiskt inriktade dagar kommer vi dessutom att gå igenom en del viktig teori där vi bla. kommer att ta upp etik, greppteknik, lagar och regler samt en hel del praktiska tips om oljor, bänkar mm. Vi går även igenom utförandet av idrottsmassage, avslappningsmassage och taktilmassage. Självklart kommer du när som helst under denna intesivutbildning att kunna ställa dina frågor som är relaterade till massagens utförande.

Tentamen Massagekursen avslutas med en teoretisk och praktisk tentadag som vanligtvis ligger ca ter månader efter avslutad teoride vilket besäms av kursdeltagarna tillsamman under kursdagarna. Det ger dig god tid att läsa på teorin och öva dig i de grepp du lårt dig under kursen.

Självstudiedel Efter teori- och praktikdel kommer du i ett eget valfritt tempo genomföra 10 helkroppsmassagebehandlingar vilka skall dokumenteras och verifieras med namn och telefon till de du utfört behandlingarna på. Denna dokumentation med namn och telefonnummer skickar du sedan till oss per post eller mail.

Diplom och kursintyg
Efter godkänd tentamen (teori + praktik) samt godkänd dokumentation av de 10 massagebehandlingarna, där vi tar oss rätten att med stickprovskontroller ringa upp några av era patienter/kunder, så erhåller du diplom/kursintyg som naturligtvis är undertecknat av våra utbildningsansvariga lärare vilket höjer meritvärdet på dessa handlingar. Du kan nu börja utföra egna massagebehandlingar på egen hand.

En kurs som passar de flesta gällande tid och tempo
Det tempo som bedrivs i denna kurs kommer du mycket väl att klara av parallellt med egna studier eller arbete. För att kursen tidsmässigt skall passa de flesta ligger den normalt från Lördag-Måndag (kl 9.00-17.00) eller i samband men den längre kursen Söndag-Tisdag. Tentamensdagen brukar ligga en lördag (kl 12.30-17.00) ca 3 månader efter de första 3 kursdagarna. Det för att det skall finnas tid för att studera teorin och praktisera alla grepp innan tentamen. Datumet bestämms tillsamman med deltagarna under de första 3 kursdagarna.

Lärare
Våra lårare är legitimerade sjukgymnaster och naprapater som år kliniskt verksamma med egna patientbehandlingar och kan på så sätt delge dig sina erfarenheter.

Kostnad Massagekurs, 4 dagar

Normalpris:4900 kr
Studerande/Arbetslösa (Verifieras):4200 kr


Kursrabatt Vid flera samtidigt anmälda:

2  samtidigt anmälda100kr/person
6  samtidigt anmälda200kr/person
10 samtidigt anmälda300kr/person


• Är ni tillräckligt många för enskild kurs, ring om pris och grupprabatt.

Detta ingår i kurskostnaden:

• Massagekurs med handledning av komptetenta lärare
• Lån av massagebänk under kursen
• Tre fullmatade Massagekompendium i text o bild 
• Olja  
• Kaffe + kaffebröd & ibland även godis :)
• Frukt
• Moms

Hur anmäler du dig?

Du anmäler genom e-posta din anmälan till oss via "kontakta oss" sidan. 
Det är viktigt att du uppger vilken datum, kursort och vilken kurs du vill gå samt namn, postadress, e-mailadress och telefon där vi kan nå dig, både vid din anmälan och senare på inbetalningsavin vid inbetalning av anmälningsavgiften. 
Du betalar in anmälningsavgiften på 900 kr via vårt postgironummer efter det att vi meddelat dig att du är antagen, och säkrar på så sätt även din kursplats. 


Anmälan är bindande!
Om du återtar din anmälan betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Detta för att vi ska kunna säkra våra fasta utgifter. Resterande kursbelopp återbetalas dock mot uppvisande av sjukintyg.
Om kursen blir inställd på grund av sjukdom hos någon lärare så betalar vi tillbaka hela kursavgiften till dig.


Ytterliggare information fås på något av nedanstående sätt:
Ring oss på tel: 0709-570257
E-post:  

Information om exakt tid, vilken lokal och hur du hittar dit samt vad du bör ha med dig till kursen kommer du att få meddelande om senast 1 vecka innan kursstart (gäller samtliga våra kurser).