Massage

Behandlingar

FysioCare riktar sig inte enbart mot företag, idrottsmän och idrottsföreningar. Självklart kan du som privatperson, vare sig du är idrottsligt aktiv eller inte, komma till oss för bedömning och behandling. Vi har lång erfarenhet av patienter med besvär från rygg/nacke, leder och muskler. Vårt mål är att snabbt kunna erbjuda dig en tid för en första bedömning/behandling och därefter fortsatt behandling med hög kvalitet alternativt slussa dig vidare i vårdkedjan.

Massage

Det finns mycket tro och tyckande om massagens effekter. Det som verkligen visats i laboratorieförsök är att beröring bl a i form av massage stimulerar utsöndringen av oxytocin i kroppen. Oxytocin är ett hormon som ibland kallas ”lugn-och-ro-hormon” Prof. Kerstin Uvnäs-Moberg på KI har forskat mycket runt detta hormon. Branschrådet Svensk massage beskriver på sin hemsida även följande effekter av massage:

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulation i musklerna
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker imunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
 • Har god effekt på träningsvärk
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress