Behandla arbetsplatsen

Kontakta FysioCare vid behov för bedömning av bla:

  • Arbetsbordet och dess fria yta i djup och bredd, reglerbarhet för arbete stående och sittande mm. Stor fri yta ska eftersträvas så att underarmarna kan få stöd.
  • Bildskärmens placering i höjd- och djupläge, synavstånd mm.
  • Arbetsplatsens sitthöjd, sittdjup, lutning, bredd, ryggstödets utformning, armstöd och stolens inställbarhet, behov av ståstödstol mm. Lär dig stolens möjligheter!
  • Tangentbordets utformning, bredd, placering, höjd, lutning, delbarhet, tangenternas motstånd, behov av handlovsstöd.
  • Datormusens placering. Grundregel: Ha musen nära kroppen (t ex underarmens längd) och i armbågsnivå eller lägre (axel ochöverarm är sänkta). Finns behov av handlovsstöd, kula, mouse-trapper eller annat styrdon istället för mus mm. Musens utformning, form, storlek, placeringsmöjligheter, klickmotstånd, rullfriktion och musplattans ytskikt och händer- och armarnas viloläge mm.
  • ögonens funktion i relation till ålder, arbete, synfel och olika synavstånd, glasögonbehov, terminalglasögon mm. Kontakt med en optiker kan behövas.
  • Bildskärmens kvalitet och inställbarhet för en bra avläsbarhet inklusive läsavstånd.
  • Belysningsförhållanden.