Akupunktur

FysioCare riktar sig inte enbart mot företag, idrottsmän och idrottsföreningar. Självklart kan du som privatperson, vare sig du är idrottsligt aktiv eller inte, komma till oss för bedömning och behandling. Vi har lång erfarenhet av patienter med besvär från rygg/nacke, leder och muskler. Vårt mål är att snabbt kunna erbjuda dig en tid för en första bedömning/behandling och därefter fortsatt behandling med hög kvalitet alternativt slussa dig vidare i vårdkedjan.

Akupunktur

Behandling som kan minska smärta
När man får behandling med akupunktur används tunna, sterila nålar som sticks in på bestämda punkter på kroppen. Ibland får man även stimulering av punkterna med svag ström genom nålarna. Vilka punkter som behandlas beror på var man har ont. När man får behandlingen frigörs bland annat kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner, och då gör det mindre ont.

Urgamla metoder som fått ny populäritet
Akupunktur och akupressur har använts i mer än 4000 år. De äldsta akupunkturnålarna som har hittats är gjorda av sten eller ben. Akupunktur och akupressur kommer från den traditionella kinesiska medicinen där man anser att allt inom universum har två motsatta sidor, yin och yang. En frisk kropp anses vara ett tecken på harmoni mellan de båda sidorna. Qi är ett annat viktigt begrepp som står för den energi som finns i alla levande varelser. Allt som händer i kroppen anses bero på att qi förändras.

Akupunktur fick stor uppmärksamhet inom den västerländska medicinen i början av 1970-talet. Då opererades en amerikansk journalist i Kina på grund av blindtarmsinflammation och fick akupunktur som smärtlindring. Forskning visade senare att det finns en neurofysiologisk förklaringsmodell till akupunkturens effekt som kunde accepteras av den västerländska hälso- och sjukvården. Akupunktur och akupressur började därefter användas mer allmänt både i Sverige och i andra delar av världen.


Olika sätt att förklara effekterna
Effekterna av akupunktur och akupressur förklaras på olika sätt av olika utövare. Inom den traditionella kinesiska medicinen finns ett sätt att förklara och inom den västerländska hälso- och sjukvården finns ett annat. I den här texten beskrivs i första hand den västerländska akupunktur och akupressur som har vetenskapligt bevisad effekt och är accepterad av den svenska hälso- och sjukvården. Akupunktur och akupressur kan man få inom vården mot ett begränsat antal besvär som beskrivs närmare längre fram i texten. Utövare som arbetar utanför hälso- och sjukvården erbjuder akupunktur och akupressur även mot andra besvär, men dessa behandlingar har ingen vetenskapligt bevisad effekt.


Vem får ge behandling med akupunktur?
Inom den svenska hälso- och sjukvården får alla som är legitimerade i sitt yrke använda västerländsk akupunktur om de har genomgått utbildning för detta. Det gäller till exempel läkare, tandläkare, kiropraktorer, naprapater, sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster. För att kunna få akupunktur av sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster måste man vanligtvis ha remiss från läkare eller tandläkare.

Det är även tillåtet för terapeuter som inte är legitimerade inom sjukvården att använda akupunktur om de följer lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Dessa terapeuter har oftare en mer traditionell kinesisk inställning till akupunktur och man kan hos dem få akupunktur mot flera typer av besvär än inom den vanliga sjukvården.

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får barn under åtta år och gravida kvinnor inte behandlas av personal som inte är legitimerad för att arbeta inom hälso- och sjukvården. Personal utan legitimation får inte heller ge behandling mot diabetes, epilepsi, cancer eller samhällsfarliga smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen har ingen tillsyn av terapeuter som arbetar utanför den vanliga sjukvården och utbildningen hos de som ger akupunktur och akupressur kan variera mycket både i längd och kvalitet.


Det finns mycket forskning om akupunktur
När akupunkturen blev känd i västvärlden förundrades många över hur läkare kunde operera med akupunktur som enda bedövningsmedel. Ett forskningsarbete inleddes och i dag finns en mängd studier som visar att akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra vissa typer av smärta. Det gäller till exempel huvudvärk eller migrän, tennisarmbåge och smärtor efter operation. Akupunktur har även visat sig kunna hjälpa mot illamående.

Det har forskats betydligt mindre om akupressur. De studier som är gjorda visar inte entydigt att akupressur har någon effekt.


Används framför allt som smärtbehandling
I Sverige får man framför allt akupunktur mot smärta. Behandlingen kan till exempel användas om man har värk i nacke, axlar, rygg, muskler och leder, migrän eller annan huvudvärk samt olika typer av nervsmärtor. Man kan även behandlas med akupunktur vid stress, illamående till exempel efter narkos och som smärtlindring vid förlossning.

Även akupressur används som smärtbehandlingsmetod i Sverige vid olika muskel- och ledbesvär eller huvudvärk. Man kan också få akupressur som behandling mot illamående till exempel efter narkos. Man kan även behandla sig själv med akupressur om man till exempel har mensvärk.


Hur fungerar behandlingarna?
Effekten av akupunktur och akupressur förklaras helt olika inom kinesisk och västerländsk medicin. Inom den kinesiska medicinen anses det att behandlingarna kan återställa en störd balans i kroppens energiflöde, som kallas qi, och därmed både bota sjukdomar och förhindra att de uppkommer. Läs mer om qi i kapitlet Fördjupning och länkar.

Den västerländska medicinen ger till skillnad från den kinesiska en naturvetenskapligt baserad förklaring. Den grundar sig på moderna kunskaper om hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar, det som brukar kallas anatomi och fysiologi.


Kroppens egna smärtstillande ämnen frigörs
Västerländska studier på djur och människor har visat att det är nervsystemet som skapar effekterna av akupunktur och akupressur. Nålarna aktiverar nervtrådar i hud och muskler. Nervtrådarna skickar impulser till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Impulserna leder till att kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner, frigörs. Endorfiner liknar morfin och har en kraftigt smärtstillande effekt.

Även så kallade transmittorsubstanser, det vill säga kemiska ämnen som hjälper till att föra över information i hjärnan och nervsystemet, påverkas av akupunktur och akupressur. Vissa impulser som annars skulle upplevas som smärtsamma sorteras bort i ryggmärgen.

Akupunktur har en lugnande och avslappnande effekt som kan göra att man får mindre ont. Hormonet oxytocin frigörs vid beröring och ger en känsla av lugn och ro. Det frigörs troligtvis när man får akupressur. Psykologiska mekanismer som känslan av att bli omhändertagen och ompysslad kan också bidra på ett positivt sätt vid både akupunktur och akupressur.


När bör man inte få akupunktur?
I vissa fall är det inte lämpligt att man får akupunktur:

•    Om man har ökad blödningsrisk bör man inte behandlas på grund av risk för allvarliga blödningar.
•    Om man är svårt sjuk eller infektionskänslig bör man inte behandlas på grund av infektionsrisken.
•    Om man har pacemaker bör man endast få elektrisk stimulering av akupunkturpunkter om det finns tillgång till speciell övervakningsutrustning.
•    Om man är gravid bör man inte få akupunktur under de första tre månaderna annat än mot illamående.
•    Om man är rädd för nålar och stick kan akupunktur vara olämplig som behandling.

Så här går det till att få akupunktur
Vid akupunktur används sterila engångsnålar av olika tjocklek och längd. Diametern är oftast 0,2 till 0,4 millimeter och längden kan variera mellan en och tio centimeter.

När man ska behandlas med akupunktur får man oftast ligga ner. Man ligger antingen på rygg, mage eller sida beroende på vilka punkter som ska behandlas. Därefter sticks en eller flera tunna nålar in i kroppen på bestämda punkter, som terapeuten hittar med hjälp av olika riktmärken. Hur djupt nålarna sticks in varierar, det vanligaste är 0,5 till 2,5 centimeter. När nålspetsen ligger rätt upplever man ofta en speciell känsla av domning eller tyngd. När den aktuella punkten träffas känner terapeuten hur nålen ”fastnar” i vävnaderna på grund av att muskelfibrerna drar ihop sig reflexmässigt runt nålen.

Oftast används flera punkter vid behandlingen, mellan 6 och 18 punkter är vanligt. Vid den första behandlingen används ofta färre punkter, vid återbesöken fler. Terapeuten väljer punkterna beroende på var man har ont och de kan ligga både nära och långt ifrån det stället. Nålarna kan få sitta kvar allt från några sekunder till 20 minuter eller mer. Ibland gör terapeuten effekten starkare genom att snurra på nålarna eller föra dem upp och ner. Genom att ansluta en pulserande svagström till nålarna kan terapeuten öka stimuleringen av punkterna ännu mer. När man har behandlats färdigt dras nålarna ut snabbt.

Hela behandlingen tar mellan 30 och 90 minuter beroende på hur länge nålarna får sitta kvar. Första besöket tar alltid längst tid eftersom man även får svara på alla frågor då. Oftast får man komma tillbaka och få behandling flera gånger, vanligen en eller två gånger i veckan till en början. När man börjar känna sig bättre kan behandlingarna glesas ut till varannan vecka eller en gång per månad. Det är vanligt att man totalt får mellan 10 och 20 behandlingar.


Det gör oftast inte ont
Vanligtvis känns det inte mycket när akupunkturnålarna sätts på plats. Ofta känner man ingenting, andra gånger ett lätt stick eller en ilning. Under behandlingen kan man uppleva enbart välbehag eller myrkrypningar, en kittlande känsla, elstötar, värme, kyla, tyngdkänsla eller domning. En del känner inget alls. Ibland förekommer det att man reagerar kraftigare när nålarna satts på plats. Då kan man bli illamående, få blodtrycksfall och uppleva svimningskänsla. Man kan också vara allergisk mot materialet i nålarna, men det är mycket ovanligt.


Många blir trötta
Nästan hälften av alla som får akupunktur känner sig trötta efter behandlingen. Det kan därför vara olämpligt att köra bil alldeles efteråt. Det är inte heller bra att äta en stor måltid, ta ett varmt bad eller anstränga sig kraftigt fysiskt alldeles före eller efter behandlingen eftersom det kan störa de effekter som akupunkturen har satt igång.

Förutom tröttheten kan man känna sig lite yr och illamående efter akupunktur. Vissa kan även svettas och få diarré. Det händer också att man får små blåmärken där nålarna suttit. Besvären är helt ofarliga och går över av sig själv efter några timmar eller dygn. Ibland får man mer ont dagarna efter akupunktur och det är ett tecken på att man är extra mottaglig för behandlingen. Nästa gång får man då en försiktigare akupunktur med behandling av färre punkter.


Blir man bättre?
Många känner sig bättre efter en tids akupunktur- eller akupressurbehandling. Ibland kombineras metoderna med traditionella behandlingar för att förbättra eller förlänga resultaten. Det kan vara läkemedel, psykoterapi eller kroppsbehandlingar som till exempel massage. Om besvären kommer tillbaka efter en tid kan det vara bra att få flera behandlingar med akupunktur

Allvarliga komplikationer är ovanliga
Infektion är en allvarlig komplikation som kan inträffa om man inte behandlas med akupunktur på rätt sätt. Seriösa utövare använder därför alltid sterila engångsnålar och är mycket noga med att arbeta så rent som möjligt för att undvika infektioner och blodsmitta.

En annan mycket allvarlig men ovanlig komplikation är att nålarna sticks ner för djupt så att de sticker hål på till exempel hjärtsäcken, lungsäckarna eller något organ. Även kärl och nerver kan skadas. Därför är det mycket viktigt att man blir behandlad av någon som är välutbildad och har goda kunskaper om kroppens anatomi.

En risk med akupunktur, framför allt om man vänder sig till en terapeut utanför hälso- och sjukvården, kan vara att korrekt diagnos och effektiv behandling försenas. Dessa terapeuter rapporterar inte heller sina komplikationer på samma sätt som sker inom den vanliga hälso- och sjukvården. Därför är det oklart hur vanligt eller ovanligt det är med komplikationer hos terapeuter som står utanför sjukvården.

Yin, yang och de fem elementen
Inom den traditionella kinesiska medicinen anser man att allt inom universum har två olika aspekter. Man kallar dessa för yin och yang. Yin är jorden, det mörka och kalla, fuktiga, passiva och kvinnliga. Yang är himlen, det ljusa och varma, torra, aktiva och manliga.

Yin och yang anses vara universums urkrafter och balanserar hela tiden varandra. De motverkar varandra, men samverkar ändå till en harmonisk helhet. En frisk kropp anses vara ett tecken på harmoni mellan yin och yang. Om jämvikten av någon anledning störs i kroppen dominerar den ena kraften över den andra. Detta leder till att kroppen fungerar sämre och så småningom till att man blir sjuk.

Förutom yin och yang anses även de fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten påverka olika funktioner i kroppen som exempelvis andning, blodomlopp och matsmältning. De fem elementen måste vara i jämvikt för att kroppen ska kunna fungera så bra som möjligt. Alla kroppens organ, olika känslor och sinnesupplevelser delas in i motsvarande fem element och anses också påverka varandra. Man blir sjuk om det råder obalans mellan elementen.


Qi innebär energi
Qi är ett annat viktigt begrepp inom den traditionella kinesiska medicinen. Med qi menas den inneboende energi som finns i alla levande varelser. Allt som händer i kroppen anses bero på förändringar och rörelse av qi. För att kroppen ska kunna fungera så bra som möjligt och vara frisk måste därför qi kunna flöda fritt. Qi anses göra att man kan motstå sjukdomar. Om flödet av qi blockeras, försvagas eller förstärks anses man kunna bli sjuk eller få ont.

Qi brukar beskrivas som den energi man upplever när man känner sig frisk, stark, balanserad, lycklig och upprymd. Qi beskrivs även som en slags djup avslappnande känsla som övergår i en känsla av energi. Det anses att man med hjälp av bland annat meditation och qigong kan träna upp känslan av qi.

Exakt hur qi definieras och uppfattas varierar inom traditionell kinesisk medicin, qigong, akupunktur, fengshui och olika östasiatiska kampsporter.


Inga forskningsbevis om punkter
Den traditionella kinesiska förklaringen till varför man blir sjuk och effekterna av akupunktur och akupressur stämmer inte alls överens med västvärldens inställning, som bygger på naturvetenskap.

Västerländska forskare har genom olika studier kommit fram till att det är nervsystemet som skapar effekterna av akupunktur och akupressur. Forskarna har också försökt hitta något som tyder på att det skulle finnas speciella punkter som kan påverkas, men den forskningen har inte lett till några säkra resultat.


Källa: Sjukvårdsrådgivningen.se
Manusförfattare:
Gunnel Bjerneroth Lindström, docent i anestesiologi och intensivvård, Uppsala
Faktagranskare:
Torkel Falkenberg, medicine doktor. Akademisk ledare för Enheten för studier av integrativ vård, sektionen för omvårdnad. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, Stockholm

Allt innehåll på sjukvårdsrådgivningen.se är också bearbetat, granskat och godkänt av redaktionen, den medicinske chefen och redaktionsrådet vid Sjukvårdsrådgivningen.se